Kontakt

T: +48 32 2661167
M: biuro@psripolska.pl

siedziba
ul. Chłodna 2A
40-311 Katowice

biuro techniczne
ul. Nowopogońska 1A
41-205 Sosnowiec

zakład wytwórczy
ul. Słowackiego 101,
42-230 Koniecpol

FORMULARZ E-MAIL