Lubartów

Pionowa przesłona hydroizolacyjna dookoła nowo budowanej kopalni glaukonitu w województwie lubelskim umożliwiła utrzymanie poziomu wód gruntowych na sąsiadujących terenach leśnych i rolniczych